Nejsme obyčejná školka. Pilíři školky MILLS jsou individuální přístup, zkušení pedagogové, nadstandardní vybavení a absolutní bezpečí, aby se vaše dítě mohlo v klidu rozvíjet.

Je pro nás důležité, aby se děti kvalitně vzdělávaly a Vy jste věděli, co se aktuálně u nás učí, proto máme k dispozici Třídní vzdělávací program a také seznam plánovaných akcí pro děti, na které se mohou těšit. Pro děti také zajišťujeme kvalitní stravu, která se skládá z dopolední svačinky, oběda a svačinky odpolední. Po obědě děti odpočívají a poslouchají předčítání pohádek – vše s ohledem na individuální potřeby dětí.

Naše pedagožky mají zkušenosti z praxe a dbají na bezpečí a také na to, aby se děti cítily v naší školce příjemně a nic jim nescházelo.

Podívejte se do naší mateřské školky6 důvodů, proč si vybrat mateřskou školku Větrníček MILLS

Kvalitní výuka a péče o děti
Zaměřujeme se na celkový osobnostní rozvoj dětí, učíme je samostatnosti a pravidelným denním rituálům a návykům.

Pravidelné akce pro rodinu
Pořádáme pravidelné besídky pro rodiče a další příbuzné, kde děti předvedou, co se u nás naučili za doprovodu jejich učitelek.

Individuální potřeby
Máme docházku a na to navazující školkovné nastaveno tak, že vaše dítě nemusí být ve školce pět dní v týdnu.

Nesedíme jen ve školce
Minimálně jednou měsíčně vyrážíme mimo prostory Větrníčku.
Pravidelně navštěvujeme výstavy a divadla.

Rozšiřující kroužky
Dětem nabízíme v dopoledním programu kroužky mezi něž patří keramika, tanečky a flétna.

Spolupráce se základní školou
Spolupracujeme se základní školou Větrník, ve které pak může Vaše dítě v případě zájmu pokračovat.