Lesní školka

Kamila VoděrováAktuality

Společně s dětmi 2. třídy ZŠ Větrník jsme vyrazili do přírody.

Děti si zahrály na ještěrky, na lapače, chodily poslepu s pomocí lana. Dozvěděly se mnoho informací o kůrovci a práci lesníků.

Nakonec si vyrobily paletku🌲🌲🌲.


Vyčkejte, prosím, na načtení fotografií.