Vzdělání


 • r. 2002 – 2006 – Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku, Střední odborná škola FUTURUM, s.r.o.

Zaměstnání


 • r. 2018 MILLS
 • r. 2017 Zástupkyně ředitelky MŠ Milíčův dům
 • r. 2012 – 2017 Mateřská dovolená
 • r. 2009 – 2012 Zástupkyně ředitelky MŠ Milíčův dům
 • r. 2007 – 2009 Učitelka v MŠ Milíčův dům
 • r. 2006 Mateřská škola Vybíralova, Praha 9

Další vzdělání


 • r. 1993 – 1999 Hra na klavír, ZUŠ ve Strašnicích
 • r. 2008 Seminář pro pedagogy
 • r. 2010 Vyhláška MF ČR o inventarizaci, Alfa audit s.r.o.
 • r. 2011 Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, základní licence FIE