Vzdělání

  • r. 2021: Kurz – Instruktor děti na startu, šéftrenér kurzu
  • r. 2017: Národní institut pro další vzdělávání: Logopedický asistent
  • r. 2009 – 2012: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • r. 1994 – 1998: Integrovaná střední škola, obor Management strojírenství

Zaměstnání


  • r. 2009 – 2021: MŠ J. A. Komenského, učitelka v MŠ