•  7:00 

  Otevření mateřské školy Větrníček

 •  7:00 – 8:30

  Příchod dětí, přivítání, spontánní i motivované samostatné herní činnosti, individuální práce s předškoláky, individuální rozhovory s dětmi, případně složitější řízená činnost – výtvarná, pracovní, grafomotorická, … ve skupinkách; úklid hraček; ranní cvičení

 • 8:30 – 9:00

  Hygiena a dopolední svačina

 • 9:00 – 9:30

  Řízené činnosti – didaktické, hudební, grafomotorické, výtvarné, psychomotorické, literární; komunitní rozhovory v kruhu

 • 9:30 – 11:30

  Aktivity venku – program na zahradě či na hřišti, vycházka; v případě nepříznivého počasí pohybové, psychomotorické a didaktické aktivity v tělocvičně nebo ve třídě

 • 11:30 – 12:00

  Hygiena a oběd

 • 12:00 – 12:30

  Hygiena, příprava k polednímu klidu; odchod dětí po dopoledním programu; příchod dětí na odpolední program

 • 12:30 – 14:00

  Čtení pohádky, relaxace (s ohledem na individuální potřeby dítěte – spánek, chvilkový klidový režim a tiché aktivity na lehátku nebo u stolečku)

 • 14:00 – 14:30

  Hygiena a odpolední svačina

 • 14:30 – 17:00

  Spontánní hry; herní činnosti venku na zahrádce; případně dobrovolná řízená činnost, úklid hraček, rozloučení

Co děláme navíc?

 • 2x týdně od 9:00 – 11:00 probíhá výuka angličtiny s lektorkou, která s dětmi mluví převážně anglicky (zpívají, hrají hry, po skupinkách podle věku a možností dětí přizpůsobuje jednotlivé aktivitiy ve spolupráci s paní učitelkou a to ve školce i při pobytu venku),
 • navštěvujeme divadélka ve školce i mimo ni,
 • děláme tématické vycházky, navštěvujeme místní knihovny, vyrážíme s dětmi za Lesní pedagogikou,
 • účastníme se na akcích pořádaných společně s nižšími ročníky ZŠ Větrník,
 • vytváříme komunitní akce s rodiči (tvořivé dílničky).