7:00 - 8:30

Příchod dětí, přivítání, spontánní i motivované samostatné herní činnosti, individuální práce s předškoláky, individuální rozhovory s dětmi, případně složitější řízená činnost – výtvarná, pracovní, grafomotorická, … ve skupinkách; úklid hraček; ranní cvičení

8:30 - 9:00

Hygiena

9:00 - 9:30

Řízené činnosti – didaktické, hudební, grafomotorické, výtvarné, psychomotorické, literární; komunitní rozhovory v kruhu

9:30 - 11:30

Aktivity venku – program na zahradě či na hřišti, vycházka; v případě nepříznivého počasí pohybové, psychomotorické a didaktické aktivity v tělocvičně nebo ve třídě

11:30 - 12:00

Hygiena a oběd

12:00 - 12:30

Hygiena, příprava k polednímu klidu; odchod dětí po dopoledním programu; příchod dětí na odpolední program

12:30 - 14:00

Čtení pohádky, relaxace (s ohledem na individuální potřeby dítěte – spánek, chvilkový klidový režim a tiché aktivity na lehátku nebo u stolečku)

14:00 - 14:30

Hygiena a odpolední svačina

14:30 - 17:00

Spontánní hry; herní činnosti venku na zahrádce; případně dobrovolná řízená činnost, úklid hraček, rozloučení