Školkovné, které myslí přímo na vás


Naše školkovné myslí na všechny. Chcete strávit s dítětem více času doma? Můžete ho k nám poslat na 2 dny v týdnu a zbytek s ním trávit doma. Nebo naopak Vám vaše práce nedovoluje být doma celý den? Naše školkovné myslí i na Vás.

Při zápise upřednostňujeme děti s celoměsíční docházkou. Cena je konstruována tak, aby při vyšším počtu objednaných dnů byla denní sazba levnější.

Školkovné pro školní rok 2021/2022

Počet návštěv Cena
Celodenní návštěva – maximálně 10 hodin
20 – 21 (celý měsíc) 6 000 Kč * ** ***
16 (4 dny v týdnu) 5 500 Kč
12 (3 dny v týdnu) 5 000 Kč
8 (2 dny v týdnu) 4 500 Kč
Půldenní návštěva – maximálně 5 hodin
20 – 21 (celý měsíc) 5 000 Kč
16 (4 dny v týdnu) 4 500 Kč
12 (3 dny v týdnu) 4 000 Kč
8 (2 dny v týdnu) 3 500 Kč

* Věrnostní cena pro děti, které již navštěvovaly Větrníček ve školním roce 2020/21: 5 000 Kč

** Věrnostní cena pro PŘEDŠKOLÁKY, kteří již navštěvovali Větrníček ve školním roce 2020/21: 4 500 Kč 

*** Zvýhodněná cena pro PŘEDŠKOLÁKY: 5 000 Kč 

Cena za 1/2 den: 400 Kč

Cena za 1 den: 700 Kč

Angličtina 2 x týdně 2 hodiny v ceně celodenní docházky pro všechny věkové kategorie


Další informace o školkovném

Slevy na školkovném

V případě, že rodiče uhradí celodenní celoměsíční docházku svého dítěte na celý rok dopředu, bude jim poskytnuta sleva 10% z celkové roční platby. V tomto případě však již není možné žádat snížení školkovného v případě nemoci v některém z měsíců. Tato se nevztahuje na zvýhodněné či jinak zlevněné školkovné.

Sleva pro sourozence – 25% z celkové měsíční platby, tzn. jedno dítě platí plnou sazbu, druhé sníženou o 25%.

Co vše platba školkovného zahrnuje?

Cena školkovného zahrnuje péči o Vaše dítě mimo stravného a doplňkových akcí dle aktuálního programu. Stravné a platby za akce Vám budou následně doúčtovány dle skutečné docházky Vašeho dítěte každý měsíc.

V případě překročení předem objednané docházky, používáme pro účely přehlednějšího a snadného vyúčtování školkovného denní sazbu, která v tomto roce činí 600 Kč za den a 300 Kč za půl den.

Déletrvající nemoc

V případě, že bude Vaše dítě nemocné déle než 3 týdny a předložíte k nahlédnutí potvrzení od lékaře, bude možné sjednat s vedením školky snížení platby školkovného na další měsíc až o 50%.

Evidence školkovného

Ve Větrníčku je samozřejmě vedena docházka dětí. Pro Váš přehled Vám vždy jednou měsíčně bude předloženo vyúčtování.