Přínos úzkého propojení MŠ Větrníček a ZŠ Větrník.

MŠ Větrníček a ZŠ Větrník sdílejí nejen společný vchod a budovu, ale i společné vize, firemní ideje a atmosféru. Toto propojení přináší vzájemné benefity, ale je přínosem především pro děti z mateřské školy.


Výuka angličtiny

Pravidelná výuka angličtiny pod vedením lektorky ze základní školy Kateřiny Corbin – rodilé mluvčí, která dochází do Větrníčku 2 x týdně na 2 hodiny.

Digitální technologie

Možnost využívání didaktické digitální techniky a prostředků (tabletů, počítačů a vzdělávacích programů). Pravidelné využívání interaktivní tabule, a to nejen pro povinné předškolní vzdělávání.

Aktivity v přírodě

Lesní pedagogika – 1 x za měsíc společná environmentální 4 hodinová výuková lekce  přímo v lesích v okolí Staré Boleslavi, a to za účasti lesníků, učitelů a žáků z nižších tříd 1. stupně ZŠ.

Podpora sportu

Využívání tělocvičny, včetně jejího sportovního a tělovýchovného vybavení s certifikovanou lektorkou pro pohybovou přípravu dětí.

Společné události

Společné akce dětí z MŠ a ZŠ, např. divadelní představení, besídky, čtení pro nejmenší, projektové dny, komunitní akce, tvořivé dílny na kterých je možné sdílet vzájemnost a společné vize.

Snadný přechod z MŠ do ZŠ

Pro usnadnění přechodu dětí na ZŠ probíhá celoroční spolupráce učitelů a učitelek ze ZŠ s učitelkami v MŠ. Na povinné předškolní vzdělávání navazují nástavbové lekce Předškoláček (v ceně školkovného),  ZŠ nabízí dětem před zápisem do 1. roč. účast  v tzv. Předškole.