Dny otevřených dveří

Pro získání veškerých informací o vzdělávání v MŠ Větrníček využijte v maximální míře připravovaných Dnů otevřených dveří, a to v následujících termínech.
Image

Na DOD budou přítomny paní učitelky i vedení MŠ, pro děti budou připraveny tvořivé dílničky a rodiče se mohou zeptat na vše, co je zajímá.

Zápisy do MŠ Větrníček pro šk. rok 2023/2024 zde budou zveřejněny

Zápis probíhá za účasti dítěte, přiveďte je určitě s sebou, ať děti mají možnost se seznámit s prostředím a paní učitelkami, dále je třeba přinést rodný list dítěte, potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k zápisu do MŠ (povinná očkování).

Přijímat budeme maximálně 10 dětí.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vydáno nejpozději do 30. 5. 2023

Kritéria zápisu:

- věk dítěte,
- sociální zralost dítěte.