Dny otevřených dveří

Pro získání veškerých informací o vzdělávání v MŠ Větrníček využijte v maximální míře připravovaných Dnů otevřených dveří, a to v následujících termínech.
Image

Na DOD budou přítomny paní učitelky i vedení MŠ, pro děti budou připraveny tvořivé dílničky a rodiče se mohou zeptat na vše, co je zajímá.

Zápisy dětí pro školní rok 2023/2024 proběhnou v těchto termínech:


Středa  3. května    16,00 - 18,00 hodin
Středa 17. května   16,00 - 18, 00 hodin

Zápis probíhá za účasti dítěte, přiveďte je určitě s sebou, ať děti mají možnost se seznámit s prostředím a paní učitelkami, dále je třeba přinést k nahlédnutí rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený od dětského lékaře (povinná očkování). Oba dokumenty naleznete zde: https://ms.mills.cz/dokumenty/

Přijímat budeme maximálně 8 dětí.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vydáno nejpozději do 30. 5. 2023

Kritéria zápisu:

- věk dítěte,
- sociální zralost dítěte.