Informace o zápisu do MŠ Větrníček pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k tomu, že celková kapacita naší soukromé MŠ Větrníček (20 dětí) je pro nastávající školní rok již naplněna dětmi, které navštěvovaly Větrníček v letošním školním roce a budou v docházce pokračovat, nevypisujeme žádný termín ZÁPISU pro příští školní rok z důvodu naplněné kapacity.

V případě, že by se nějaké místo uvolnilo, zveřejníme tuto informaci zde na webových stránkách, popřípadě můžete zaslat svůj požadavek o umístění na e-mail, zařadíme Vaše dítě do pořadí náhradníků.

Omlouváme se těm, kteří o docházku v naší MŠ usilovali, bohužel jsme v loňském roce neměli skupinu předškoláků, kteří by svým odchodem do ZŠ uvolnili místa pro další děti.

Současně děkujeme za projevenou důvěru všem rodičům, kteří se rozhodli ponechat své děti ve Větrníčku i v příštím školním roce. Velmi si toho vážíme.

 

V Čelákovicích, 15. 4. 2020

Vedení MŠ VětrníčekPlatné dokumenty doporučené k prostudování před vyplněním žádostiPovinná dokumentace, potřebná k přihlášení Vašeho dítěte do Větrníčku


Abychom na základě dodaných informací mohli Vašemu dítěti poskytnout tu nejlepší péči, ptáme se i na netradiční skutečnosti, které nám umožní poznat lépe Vaše dítě. Je velmi důležité přihlášku aktualizovat při každé změně, která je pro pobyt dítěte u nás důležitá (změna bydliště, telefonu, zdravotního stavu…).

S vyplňováním těchto formulářů Vám pomůžeme při Vaší návštěvě v sídle Větrníčku.

Evidenční list přineste včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování. Přineste si také: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

U zápisu není nezbytně nutná přítomnost zapisovaného dítěte, ale budeme rádi, pokud přijde s Vámi a bude mít tak možnost seznámit se s paní učitelkou a prostředím naší mateřské školy. Přijímáme i děti mladší tří let.

Další informace

Platební podmínky

Měsíční platba za docházku Vašeho dítěte se platí vždy předem na následující měsíc a to nejpozději do 25. dne měsíce předchozího. Platbu je nutné uhradit převodem na účet číslo 2600135899/2010. Jako variabilní symbol uvádějte osobní číslo dítěte, které Vám bylo vydáno při nástupu Vašeho dítěte do Větrníčku. Výše platby je dána vybranou formou docházky uvedenou v tabulce školkovného.
Platby za stravu budou účtovány dle docházky na základě vyúčtování vždy jednou měsíčně.

Platby za programy, které nejsou zahrnuty v ceně docházky budou spolu se stravným doúčtovány na základě účasti Vašeho dítěte. Cena akcí bude vždy včas zveřejněna na webu i prostřednictvím elektronické komunikace s našimi klienty v rámci měsíčních programů.

Platba docházky je stanovena s časovým přesahem pro čerpání zaplacené docházky (máte-li zaplaceno 20 celodenních návštěv, doba, po kterou vaše dítě může čerpat tuto docházku, je stanovena na 6 týdnů). Z tohoto důvodu není možné nárokovat vrácení jakékoliv byť poměrné částky ze zaplacené docházky. Při přihlášení dítěte do Větrníčku dáváte svým podpisem souhlas, že s těmito platebními podmínkami souhlasíte.
U ostatních plateb není nic třeba platit předem, vždy Vám vše bude doúčtováno dle docházky (divadla, výlety, kurzy atd.).

Číslo účtu pro platby školkovného:
2600135899/2010

 Co potřebují děti do školky

  • Přezůvky
  • Pyžamko
  • Náhradní oblečení (pro případ drobných nehod – polití, ušpinění…)
  • Zástěrku či větší tričko pro výtvarnou činnost
  • Oblečení na ven (dle počasí obměňovat, boty)
  • Pláštěnku
  • Potřeby pro činnosti dle aktuálního plánu (sportovní potřeby…)
  • Polštářek – v případě, že bude po obědě odpočívat

Ve Větrníčku jsou dětem samozřejmě k dispozici papírové ručníky, papírové kapesníky, mýdlo, toaletní papír, vlhké i papírové utěrky.

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

+420 733 572 832
j.melicharova@mills.cz