Vzhledem ke zcela naplněné kapacitě naší mateřské školy rušíme zápisy dětí pro školní rok 2021/2022.Platné dokumenty doporučené k prostudování před vyplněním žádostiPovinná dokumentace, potřebná k přihlášení Vašeho dítěte do Větrníčku


Abychom na základě dodaných informací mohli Vašemu dítěti poskytnout tu nejlepší péči, ptáme se i na netradiční skutečnosti, které nám umožní poznat lépe Vaše dítě. Je velmi důležité přihlášku aktualizovat při každé změně, která je pro pobyt dítěte u nás důležitá (změna bydliště, telefonu, zdravotního stavu…).

S vyplňováním těchto formulářů Vám pomůžeme při Vaší návštěvě v sídle Větrníčku.

Evidenční list přineste včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování. Přineste si také: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

U zápisu není nezbytně nutná přítomnost zapisovaného dítěte, ale budeme rádi, pokud přijde s Vámi a bude mít tak možnost seznámit se s paní učitelkou a prostředím naší mateřské školy. Přijímáme i děti mladší tří let.

Další informace

Platební podmínky

Měsíční platba za docházku Vašeho dítěte se platí vždy předem na následující měsíc a to nejpozději do 25. dne měsíce předchozího. Platbu je nutné uhradit převodem na účet číslo 2600135899/2010. Jako variabilní symbol uvádějte osobní číslo dítěte, které Vám bylo vydáno při nástupu Vašeho dítěte do Větrníčku. Výše platby je dána vybranou formou docházky uvedenou v tabulce školkovného.
Platby za stravu budou účtovány dle docházky na základě vyúčtování vždy jednou měsíčně.

Platby za programy, které nejsou zahrnuty v ceně docházky budou spolu se stravným doúčtovány na základě účasti Vašeho dítěte. Cena akcí bude vždy včas zveřejněna na webu i prostřednictvím elektronické komunikace s našimi klienty v rámci měsíčních programů.

Platba docházky je stanovena s časovým přesahem pro čerpání zaplacené docházky (máte-li zaplaceno 20 celodenních návštěv, doba, po kterou vaše dítě může čerpat tuto docházku, je stanovena na 6 týdnů). Z tohoto důvodu není možné nárokovat vrácení jakékoliv byť poměrné částky ze zaplacené docházky. Při přihlášení dítěte do Větrníčku dáváte svým podpisem souhlas, že s těmito platebními podmínkami souhlasíte.
U ostatních plateb není nic třeba platit předem, vždy Vám vše bude doúčtováno dle docházky (divadla, výlety, kurzy atd.).

Číslo účtu pro platby školkovného:
2600135899/2010

 Co potřebují děti do školky

  • Přezůvky
  • Pyžamko
  • Náhradní oblečení (pro případ drobných nehod – polití, ušpinění…)
  • Zástěrku či větší tričko pro výtvarnou činnost
  • Oblečení na ven (dle počasí obměňovat, boty)
  • Pláštěnku
  • Potřeby pro činnosti dle aktuálního plánu (sportovní potřeby…)
  • Polštářek – v případě, že bude po obědě odpočívat

Ve Větrníčku jsou dětem samozřejmě k dispozici papírové ručníky, papírové kapesníky, mýdlo, toaletní papír, vlhké i papírové utěrky.

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

+420 733 572 832
j.melicharova@mills.cz