Podpora školy formou šablon III pro MILLS

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Naše škola realizuje projekt: ZŠ a MŠ Mills – Šablony III.

reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021329

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen…

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/