Dejte vašemu dítěti ten nejlepší základ do života

Společně s Vámi dáváme dětem ten nejlepší základ do života. Nabízíme pro jejich první kroky v kolektivu přátelské a bezpečné prostředí a mimořádně vstřícný, laskavý a profesionální přístup zkušených učitelek, které k Vašim jedinečným dětem uplatňují jedinečný přístup.

Dny otevřených dveří

Pro zájemce o docházku v následujícím šk. roce připravujeme na jaro 2023 Dny otevřených dveří. Jejich termíny zde včas zveřejníme.

Na DOD poznáte prostředí školy, paní učitelky, které Vás podrobně seznámí s tím, jak to ve Větrníčku chodí a pocítíte na vlastní kůži naši příjemnou atmosféru.

Do doby konání DOD si můžete o naší MŠ více přečíst zde a shlédnout i krátká ilustrační videa.

Zápis

Pro školní rok 2024/2025 se nebude konat zápis nových dětí, všechna místa jsou již plně obsazena. 

Aktivity MŠ

Děti se mohou těšit pravidelně na Lesní pedagogiku, keramiku, angličtinu, bubnování v Routě, výlety, divadla, návštěvy knihovny, pravidelné cvičení v tělocvičně, hudební a taneční aktivity, besídky, komunitní akce s rodiči.

Naše paní učitelky

Milé, vstřícné, laskavé, vzdělání a krásné. Jsme na ně pyšné, podporujeme je. Mají naši absolutní důvěru a můžeme Vám je s klidným svědomím pro Vaše děti doporučit. Seznamte se s nimi alespoň virtuálně a později i osobně:

Dny otevřených dveří

Pro zájemce o docházku v následujícím šk. roce připravujeme na jaro 2023 Dny otevřených dveří. Jejich termíny zde včas zveřejníme.

Na DOD poznáte prostředí školy, paní učitelky, které Vás podrobně seznámí s tím, jak to ve Větrníčku chodí a pocítíte na vlastní kůži naši příjemnou atmosféru.

Do doby konání DOD si můžete o naší MŠ více přečíst zde a shlédnout i krátká ilustrační videa.

Termíny DOD uveřejníme v lednu 2023.

Zápis

Počet volných míst pro přijetí žáků na následující šk. rok zveřejníme v dubnu 2023 (po zápisech do ZŠ).

Zápis do MŠ probíhá za účasti zákonného zástupce i dítě. Děti mají možnost se seznámit s prostředním a paní učitelkami, rodič má možnost sdílet svá přání a očekávání, komunikovat specifické potřeby dítěte, podat a získat veškeré potřebné informace. S sebou je třeba přinést rodný list dítěte, potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k zápisu do MŠ (povinná očkování) a promyslet rozsah požadované docházky.

Aktivity MŠ

Děti se mohou těšit pravidelně na Lesní pedagogiku, keramiku, angličtinu, bubnování v Routě, výlety, divadla, návštěvy knihovny, pravidelné cvičení v tělocvičně, hudební a taneční aktivity, besídky, komunitní akce s rodiči.

Naše paní učitelky

Milé, vstřícné, laskavé, vzdělání a krásné. Jsme na ně pyšné, podporujeme je. Mají naši absolutní důvěru a můžeme Vám je s klidným svědomím pro Vaše děti doporučit. Seznamte se s nimi alespoň virtuálně a později i osobně:

Reference našich rodičů

preloader-image
Na školce celkově oceňuji přátelskou a otevřenou atmosféru, plno aktivit, kterých jako rodiče můžeme být součástí.

Simona Džízhalová, maminka jednoho z našich žáků

Máme srovnání a jsme nadšeni! Paní učitelky dělají svou práci srdcem a s empatií.

A. R., rodiče našeho žáka

Větrníček je výjimečný a plný aktivit!

K. Ch., rodiče našeho žáka

Dcerka je nadšená a do školky chodí moc ráda!

T. H., rodiče naší žačky

V čem je naše škola odlišná

Každé dítě je jedinečné a nezaměnitelné. Našim cílem je opečované, spokojené a všestranně se rozvíjející dítě. Osobní rozvoj každého dítěte se děje na základě pravidelné pedagogické diagnostiky a je individuálně zacílený na jeho silné stránky, ale současně posiluje stránky méně viditelné, nebo u dítěte méně oblíbené. Ve smíšené třídě je maximálně 20 dětí, což tento individuální přístup podporuje a umožňuje.

Necháme Vaše dítě vyniknout v tom, na co má talent a co ho baví. Umožníme mu pracovat vlastním tempem, využívat svou cestu k poznání a získávání dovedností.

Nejsme IT školka, velké množství času trávíme venku, v tělocvičně nebo na zahradě, bavíme se hudbou i tancem, ale rozhodně jsme i tzv. moderní školka, ve které se děti formou hry seznamují s novými technologiemi, rozvíjí své logické myšlení a získávají praktické dovednosti práce s moderními ICT zařízeními. 

Jako příklad vybavení můžeme uvést  interaktivní tabuli,  tablety se zábavným výukovým softwarem, dětské roboty, audio přehrávače, el. hudební nástroje apod.

Děti se pohybují v sociálně i fyzicky bezpečném prostředí. Jejich činnost, volná i řízená, probíhá pod permanentním dohledem 1 – 2 učitelek, v období oběda a ukládání k odpočinku ku vypomáhá další pracovní síla. Všechny prostory jsou bezpečně a účelně vybavené, vstup na zahradu i do budovy je elektronicky zabezpečen. 

Prohlédněte si prostory naší školky virtuálně a zaujme-li Vás, přijďte na DOD zažít atmosféru na vlastní kůži. 

Ve školce se stále hýbeme: venku, ve třídě a hlavně v tělocvičně. Paní učitelka Iveta je lektorkou programu Děti na startu, pohyb miluje a děti k němu každodenně vede. Nejde ale o jakýkoliv pohyb, jde o pohyb zdravý, tj.správně prováděný, který je nesmírně důležitý pro správný vývoj dítěte.

Muzicírujeme každý den a tanec je jen další pohyb, který děti milují.

Na klávesy doprovází paní učitelka, děti používají Orffovy nástroje, zpívají sborově i individuálně, dobrovolná je výuka hře na flétničky. Bez společných hudebních vystoupení se neobejde žádná besídka.

2x týdně do třídy dochází Katka Corbin, rodilá mluvčí, která s dětmi komunikuje pouze v angličtině, společně hrají hry, učí se básničky, provádějí jednoduchá anglická cvičení, zpívají a hlavně permanentně vnímají správnou výslovnost a učí se vyslovovat první anglická slovíčka. 

Aktuality

Šablony OP JAK I

Přijaté děti do MŠ Větrníček pro školní rok 2023/2024

Pestré září

Nový školní rok

Bubnování v Jurtě

Úřední deska

Šablony OP JAK I

Přijaté děti do MŠ Větrníček pro školní rok 2023/2024

Podpora školy formou šablon III pro MILLS

Přijaté děti do MŠ Větrníček pro školní rok 2021/2022

Napište nám

Sledujte nás na sociálních sítích


Naše škola realizuje projekt: ZŠ a MŠ Mills – Šablony III.

MŠ Větrníček je příjemcem dotace z programu Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace financované z Národního plánu obnovy. Zdrojem financí je Evropská Unie.

Ⓒ 2018 Mateřská škola Větrníček | Webové stránky vytvořilo Než zazvoní