Operační programy

Naše škola realizuje projekt: MŠ a ZŠ MILLS – Šablony OP JAK I

reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004952
Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I
Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu, inovativní vzdělávání

a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola
určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/

Ⓒ 2018 Mateřská škola Větrníček | Webové stránky vytvořilo Než zazvoní