•  7:00 

  Otevření mateřské školy Větrníček

 •  7:00 – 8:30

  Příchod dětí, přivítání, spontánní i motivované samostatné herní činnosti, individuální práce s předškoláky, individuální rozhovory s dětmi, případně složitější řízená činnost – výtvarná, pracovní, grafomotorická, … ve skupinkách; úklid hraček; ranní cvičení

 • 8:30 – 9:00

  Hygiena a dopolední svačina

 • 9:00 – 9:30

  Řízené činnosti – didaktické, hudební, grafomotorické, výtvarné, psychomotorické, literární; komunitní rozhovory v kruhu

 • 9:30 – 11:30

  Aktivity venku – program na zahradě či na hřišti, vycházka; v případě nepříznivého počasí pohybové, psychomotorické a didaktické aktivity v tělocvičně nebo ve třídě

 • 11:30 – 12:00

  Hygiena a oběd

 • 12:00 – 12:30

  Hygiena, příprava k polednímu klidu; odchod dětí po dopoledním programu; příchod dětí na odpolední program

 • 12:30 – 14:00

  Čtení pohádky, relaxace (s ohledem na individuální potřeby dítěte – spánek, chvilkový klidový režim a tiché aktivity na lehátku nebo u stolečku)

 • 14:00 – 14:30

  Hygiena a odpolední svačina

 • 14:30 – 17:00

  Spontánní hry; herní činnosti venku na zahrádce; případně dobrovolná řízená činnost, úklid hraček, rozloučení