Nejsme obyčejná školka. Jsme školka jedinečná.


Základní pilíře, potřebné pro všestranný rozvoj Vašeho jedinečného dítěte jsou především individuální přístup, zkušené učitelky a pocit bezpečí.

Samozřejmostí u nás je laskavý a vstřícný přístup nejen k dětem, ale i k rodičům.

Bonusem naší školky je výuka angličtiny, která probíhá 2 x týdně 2 hodiny, a to v ceně základního školkovného.

Nadstandardní je i možnost pravidelného využívání tělocvičny s potřebným sportovním vybavením, každodenní hudební produkce s využitím klavíru nebo Orfových nástrojů, využívání interaktivní tabule a tabletů.

Propojení MŠ a ZŠ přináší celou další řadu bonusů, které děti ze školky s radostí využívají a pro jejich přechod na základní školu je to velmi přínosné a usnadňující.


5 důvodů, proč si vybrat MŠ Větrníček


1) Kvalitní výuka

Každodenně zařazujeme pohybové aktivity, využíváme tělocvičnu, a to pod vedením certifikované lektorky „Děti na startu“, ve třídě probíhá rozšířená hudební výuka – zpěv s klavírem, děti se učí hru na orffovy nástroje. Pro výtvarné činnosti máme k dispozici celou škálu pomůcek a technik, pravidelně s dětmi pečeme a vyrábíme.

Průběžně probíhá logopedická průprava zaměřená na rozvoj řečových dovedností s certifikovaným logopedickým asistentem. Pro ozvláštnění výuky je ve třídě i interaktivní tabule a možnost využívat tablety nebo notebooky.
Image

2) Nesedíme jen ve školce

Pravidelně i podle aktuální nabídky podnikáme výlety mimo školku – jezdíme na lesní pedagogiku, do divadel, chodíme na společné bubnování, do knihovny, do keramické dílny, do okolní přírody a zařazujeme projektové dny mimo školku.
Výjimkou není ani výlet do ZOO nebo jiných zábavních a naučných parků pro děti.

3) Pravidelné akce pro rodinu

Rádi vídáme pohromadě děti i jejich rodiče na společných akcích. Připravujeme pro ně společná adaptační setkání, tematické besídky a tradiční akce jako Strašidýlka ve větrníčku, Čarodějnice apod. vždy spojené s tvořivými dílničkami, zábavou a občerstvením.
S rodiči pak individuálně konzultujeme o potřebách a možnostech rozvoje jejich dětí.
Image

4) Zábavné hodiny angličtiny

Dvakrát týdně dopoledne přichází do školky lektorka angličtiny se zkušeností ze zahraniční výuky i výuky na základní škole a hravou a zábavnou formou–písničky, básničky, hry, obrázky-probíhá výuka. Angličtina pak zní i u běžných činností, jako je mytí, oblékání, jídlo, procházky.

5) Spolupráce se ZŠ Větrník

Pravidelně i dle potřeby probíhají konzultace mezi učiteli, zaměřené na progres v ZŠ, pro předškolní děti jsou připraveny adaptační programy Předškoláček a Předškola (vedená učiteli ZŠ), pravidelně probíhají společné akce se ZŠ–divadla, projektové dny, lesní pedagogika a vzájemné tematické návštěvy. MŠ využívá materiální zázemí školy-tělocvična, pomůcky, knihy atp.