Kulturní akce a výlety


Minimálně jednou měsíčně je pro děti připraven program mimo prostory Větrníčku. Jde nám především o to, aby děti poznávaly nová místa ve svém okolí, přírodní krásy, památky, významné budovy a zařízení, jejichž návštěva znamená pro děti radost z poznávání a emoční zážitek, který nejlépe fixuje nové poznatky a dovednosti.

Mimo jiné si tak děti přirozeně osvojují mnohé návyky spojené s vypravováním se na cestu, dopravou, chováním v cizím prostředí a pod. Nezapomínáme ani na kulturní akce – výstavy, tematická představení a divadla. Na každé představení děti předem připravíme, popovídáme si o něm před začátkem a po jeho ukončení. Vše nejasné dovysvětlíme tak, aby si děti odnesly nejen zážitky, ale i ponaučení.

Cena jednotlivých výletů a akcí bude vždy stanovena podle nákladů spojených s jejich realizací a bude zpětně účtována každému malému účastníkovi při platbě na následující měsíc (např: pojedeme-li  v květnu do svíčkárny v Šestajovicích, bude Vám k platbě za měsíc červen zaúčtována ještě částka za tento výlet).