Všechny děti jsou roztomilé, krásné a hodné maximální pozornosti ze strany dospělých.

Co ale určitě nejsou, nejsou stejné. Jsou jedinečné.

Snažíme se maximálně vycházet vstříc jejich individuálním potřebám, rozvíjet silné a posilovat dosud méně rozvinuté stránky osobnosti.

 

 

Základem tohoto procesu je odborná pedagogická diagnostika prováděná zkušenými učitelkami. Na ni navazuje řízená pedagogická činnost, která přihlíží k emočním i osobnostním odlišnostem a ve smíšené třídě i k vývojovým rozdílům mezi dětmi. Nesnažíme se stírat rozdíly mezi dětmi, ale naopak nechat vyniknout jejich výjimečnost.

Program výchovně vzdělávací činnosti je natolik pestrý, že každému dítěti je dopřáno zažívat pocity úspěchu v činnostech, které právě jej baví a v nichž vyniká. Současně jsou děti ostatními inspirovány ke zkoušení nových věci, postupů a přístupů k řešení každodenních situací a činností.
Snažíme se být maximálně vstřícnými a empatickými průvodci Vašich dětí jejich první zkušeností s institucionálním vzděláváním.