Šablony OP JAK I

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Naše škola realizuje projekt: MŠ a ZŠ MILLS – Šablony OP JAK I

reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004952

Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu, inovativní vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/