Podpora školy formou šablon pro MILLS

Kamila VoděrováAktuality

Naše škola realizuje projekt Podpora školy formou šablon pro MILLS
r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005258 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků, dále na zavedení nových metod do vzdělání a to formou vzájemné spolupráce pedagogů naší školy i sdílení zkušeností s jinými školami. Naším cílem je také vybudování čtenářského klubu a jeho vybavení. Pro mateřskou školu je z dotace hrazena chůva a budeme realizovat pravidelné odborné setkávání s rodiči.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.